Parkinson en Mondzorg 23 mei 2019

VERSLAG BIJEENKOMST PARKINSON EN MONDZORG 23 MEI 2019

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de algehele gezondheid.
Goede mondzorg begint bij preventieve mondzorg, immers: voorkomen is beter dan genezen.
Onder preventieve mondzorg verstaan we:
– regelmatig (minimaal 2x per dg) en goed tandenpoetsen met de hand of elektrische tandenborstel; dit laatste verdient de voorkeur;
– eenmaal per dag tussen de tanden reinigen m.b.v. stoker, ragers of softpicks;
-regelmatig bezoek aan tandarts en mondhygieniste.
Poetsmomenten kunnen verdeeld worden over de dag, bijvoorbeeld door de ene keer de bovenkaak zorgvuldig te poetsen en de andere keer de onderkaak. Eventueel een volgende keer tussen de elementen reinigen. Kijk welk tijdstip het beste voor u uitkomt. Belangrijk is dat er regelmaat is in het verwijderen van tandplak en voedselresten.

Poetsadviezen:
Poets systematisch, d.w.z. houd een vaste volgorde aan. Bijv. eerst de buitenkant, dan de binnenkant, onder- en bovengebit, van achteren naar voren. De borstel schuin op de overgang van tand naar tandvlees plaatsen (in een hoek van 45’ zodat de haartjes van de tandenborstel dan onder de tandvleesrand kunnen komen waar de plak zit en met lichte druk (geen kracht zetten!) een zachte heen-en weerwaartse beweging maken. De borstel verplaatsen.
Het voordeel van elektrisch poetsen is dat de borstel de juiste beweging maakt en het borstelkopje klein is waardoor je overal gemakkelijke bij kunt komen (vooral achter in de mond).

Bij de ziekte van Parkinson kunnen er problemen in de mond ontstaan
a) als gevolg van symptomen van de ziekte en/of
b) ten gevolge van bijwerkingen van de medicatie.

Ad a) bewegingstraagheid, tremoren kunnen het uitvoeren van een goede mondhygiene bemoeilijken. Bovendien blijven er, door minder frequent slikken meer voedselresten achter in de mond. Doordat er minder speeksel is (dit loopt nogal eens uit de mond ten gevolge van verminderde speekselcontrole) treedt er minder reinigende werking op. Bovendien werkt speeksel als een buffer voor de zuurgraad in de mond (deze is normaliter rond de PH7) dit proces verloopt trager als er minder speeksel in de mond aanwezig is.
Ook slechtziendheid kan een probleem geven, doordat je minder goed ziet waar de plak etc. zich bevindt.
Door depressiviteit kan de interesse voor mondverzorging verminderen.
Ad b) Door een droge mond als gevolg van de medicatie neemt de kans op infecties en schimmelinfecties in de mond toe.
Door verminderde eetlust is het advies meestal om vaak meerdere kleinere hoeveelheden verspreid over de dag te eten. Meerdere eetmomenten betekent dat er meerdere zuurstoten in de mond plaatsvinden.
Voor het innemen van medicatie ruim voor de maaltijd geldt hetzelfde als in het punt hiervoor genoemd. Het innemen van medicijnen met water is hiervoor dan ook meer geschikt dan vruchtensappen.

Adviezen bij voornoemde problemen:
Bij droge mond:
-spoelen na de maaltijd (met 0,05% natriumfloride bijv. Corsodyl, Perio-aid)
-Hydral, Oral Balance of Biotene gebruiken
-suikervrije kauwgum kauwen
-ijssnippers of blokjes in de mond laten smelten
N.B.: in verband met kans op erosie van het tandglazuur liever geen lemonswabs of andere zure produkten gebruiken.
Bij slechte adem (halitose):
-gebruik van een tongreiniger
-gebruik van een speciaal spoelmiddel voor slechte adem (hiermee ook gorgelen!)

Samenvatting: Aanvullende adviezen:
Let op het aantal eet- en drinkmomenten
Mondspoelen na het eten
Pas na 30 min. Na het beeindigen van de maaltijd tandenpoetsen i.v.m. erosie/slijtage
Spoelen met een fluoride-oplossing
Bij vermoeidheid de zorgmomenten verdelen over de dag.

En voor verdere informatie:
Mondzorgparkinson.nl
Demondnietvergeten.nl
Parkinson-vereniging.nl
Tandartsplein.nl (produkten voor de mondverzorging/ook veelal verkrijgbaar bij de Etos)

Verslagen bijeenkomsten

VISIO 29-januari-2019

Annemiek Klijnstra, advies medewerker en Jaap Wanningen Gedragswetenschapper verzorgden op 29 januari 2019 een presentatie over Visio en veel voorkomende visuele problemen bij Parkinson.

Wanneer u voor het eerst bij Visio komt, heeft u een verwijzing van een oogarts of medisch specialist nodig. Uw specialist kan u verwijzen met een verwijsformulier maar ook digitaal via onze website. Als u bekend bent bij Visio is een verwijzing van uw huisarts voldoende.
Indien u zich wilt aanmelden, en in het bezit bent van een verwijzing, dan volgt het inplannen van het intakegesprek. Dit kan meestal binnen 5 werkdagen. Het intakegesprek duurt circa 60 minuten, waarbij uw vragen in kaart worden gebracht. Bent u bekend met Visio, dan zal dit minder lang duren.
Diagnostiektraject
Na het intakegesprek, plannen we het diagnostiektraject in. Door diagnostiek wordt uw visueel functioneren en de gevolgen van uw visuele beperking in het dagelijkse leven in kaart gebracht. We voeren verschillende onderzoeken uit om uw hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. Op uw verzoek kunnen al deze onderzoeken op één dag ingepland worden. Bekijk hier de wachttijden voor het diagnostiektraject van uw locatie.
• Met een visueel basisonderzoek (VBO) brengen we in kaart wat u nog wel ziet en hoe scherp u dat ziet. Is er sprake van niet-aangeboren hersenletsel dan volgt een neuropsychologisch onderzoek.
• Een gesprek met een ergotherapeut brengt in kaart, wat de gevolgen zijn van uw oogaandoening voor uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld een verlichtingsadvies
• Ook kan een gesprek met een ICT-adviseur gepland worden om de ICT-mogelijkheden voor u te inventariseren.
• Tot slot brengt u een bezoek aan de afdeling Advies voor advies over en uitproberen van hulpmiddelen.
Deze onderzoeken vinden plaats bij de dichtstbijzijnde Visio-locatie.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een traject in gaat bij Visio, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding.
Visio adviseert om tijdig een bezoek te brengen aan de oogarts. Dit om problemen aan de ogen op te sporen of uit te sluiten. Wees voorzichtig met een bezoek aan de opticien, aangezien uw visuele klachten mogelijk complex kunnen zijn. Daarmee wordt bedoeld dat visuele klachten uit een combinatie van oorzaken kunnen ontstaan: zowel problemen aan het oog als problemen in de hersenen. In dat geval is een oogarts beter toegerust om u te onderzoeken. Bij de veroudering van het oog kunnen er namelijk oogaandoeningen ontstaan zoals glaucoom (verhoogde oogboldruk), cataract (staar: troebele ooglens), maculadegeneratie (vervaging van het centrale zicht) of diabetische retinopathie. Dit kan meestal behandeld worden door een oogarts.

Inloopspreekuur iedere donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Op onze locatie in Goes kunt u eventueel hulpmiddelen bekijken en uitproberen. U kunt daarvoor zonder afspraak tijdens het inloopspreekuur binnenlopen. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.
Hier kunt u onder onderen de volgende hulpmiddelen bekijken:
• Daisyspeler
• Gesproken ondertiteling
• Gesproken wekker
• Telefoons
• Spelletjes enz.
Hieronder staat een beknopt overzicht van veel voorkomende visuele problemen bij Parkinson. Vooral bij 1 t/m 3 kan Visio een compenserende rol spelen op de hierboven genoemde werkwijze. Na een korte inleiding wordt nader ingegaan op deze vijf punten.
1) Oogmotoriek en dubbelzien
2) Verminderde contrastgevoeligheid en verminderd kleurenzien
3) Stoornissen in de ruimtelijke waarneming
4) Droge ogen en daarmee samenhangende symptomen
5) Visuele hallucinaties

De ziekte van Parkinson en de visuele waarneming
Naar schatting heeft zo’n 75% – 90% van de mensen met Parkinson hinder van één of meer visuele stoornissen. Dit kan ook in de beginfase van de ziekte het geval zijn. Omdat er sprake is van motorische problemen bij Parkinson (vertraagde beweging, stijfheid, voorovergebogen houding en/of tremor), is het van belang om ook rekening te houden met eventuele visuele problemen. Dit in de eerste plaats om het valrisico te beperken. Zo blijkt uit onderzoek (*) dat het aantal valincidenten aanmerkelijk hoger is bij Parkinsonpatiënten die zowel motorische- als visuele problemen hebben. (*)Davidsdottir, S., Cronin-Golomb, A., & Lee, A. Visual and spatial symptoms in Parkinson’s disease. Vision Research, 2005, (45), pp. 1285-1296.

Hoe ontstaan visuele stoornissen bij Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening waarbij het functioneren van het centrale zenuwstelsel achteruitgaat. Dit komt door een afname van dopamine in de hersenen, maar ook in het netvlies en de ogen. Dopamine is een neurotransmitter die zorgt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Door het lage dopaminegehalte ontstaan motorische symptomen en cognitieve symptomen. Beide kunnen leiden tot de visuele problemen en de ooggerelateerde problemen bij de ziekte van Parkinson (inclusief storingen in de oogmotoriek). De stoornissen in de visuele waarneming komen voor bij zowel het tremordominante subtype van Parkinson, alsook bij het hypokinetisch rigide subtype, en het subtype met axiale symptomen waarbij balansproblemen en loopstoornissen op de voorgrond staan. Of er mogelijk toch verschillen zijn in de visuele stoornissen (per subtype van Parkinson) is momenteel onderwerp van onderzoek binnen een samenwerking van Visio, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.

Visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson:

(1) Door de hierboven genoemde afname van dopamine kan een zwakke convergentie ontstaan. Dit wordt ook wel convergentie-insufficiëntie genoemd. Het betekent dat de ogen niet meer goed kunnen samenwerken wanneer je naar een object van dichtbij wilt kijken, zoals bij lezen het geval is. Bij een zwakke convergentie kunnen de ogen zich niet of onvoldoende naar binnen (richting de neus) bewegen. Hierdoor ontstaat moeite met het lezen van teksten en dichtbij zien. Een verzwakte convergentie leidt meestal tot de ervaring van wazig zien of dubbelzien, en dit kan tot snellere vermoeidheid leiden. Ook het vermogen om kleine oogsprongen te maken, en vloeiende oogvolgbewegingen, kan verminderden door Parkinson.
(para)medische zorg: Normaliter worden bij convergentiezwakte specifieke oefeningen voorgeschreven. Echter als de oogbewegingen zijn aangedaan door Parkinson, zijn deze oefeningen vaak te moeilijk of onmogelijk. In dat geval kan de oogarts een prismabril voorschrijven. Visio kan ook adviseren in de vraag welke prismabril het beste kan worden gebruikt. In zeer zeldzame gevallen is een oogspieroperatie vereist.
Het gebruik van multifocale glazen of bifocale glazen wordt afgeraden bij Parkinson. Deze glazen vereisen namelijk nauwkeurige oogsprongen, en juist dit kan moeizamer gaan door de ziekte van Parkinson. Om dezelfde reden wordt een bifocale intra-oculaire lens afgeraden, tenzij uw oogarts anders adviseert. Over het algemeen raadt men bij Parkinson aan om twee verschillende brillen namelijk te gebruiken, één voor veraf (kijken op afstand) en één voor dichtbij (bijv. om te lezen).

2) Verminderde contrastgevoeligheid. Een lage contrastgevoeligheid leidt tot problemen om bij schemer en in het donker nog voldoende te kunnen zien. Dit kan in het verkeer tot gevaarlijke situaties leiden. Autorijden in schemer en donker wordt dan ook afgeraden. Maar ook overdag kan een verminderde contrastgevoeligheid problemen geven, wanneer bijvoorbeeld voorwerpen op de grond niet goed (of te laat) worden gezien. Hierdoor kan het valrisico toenemen. Voorts kunnen de ogen sneller vermoeid raken door een lage contrastgevoeligheid. Bijvoorbeeld tijdens het lezen of tv kijken.
(para)medische zorg: de oogarts dient per persoon een mogelijke behandeling op maat voor te stellen. Bij een verminderde contrastgevoeligheid kan het helpen om buiten een filterbril te dragen die donkeroranje licht of blauw licht blokkeert. Daarnaast helpt bij velen een betere verlichting. Ook het gebruik van een vetter lettertype is vaak zinvol. Daarnaast maakt men bij voorkeur gebruik van hoog contrasterende materialen en kleuren. Bij sommige patiënten verbetert het contrastvermogen wanneer een oogaandoening behandeld wordt. Dit is het geval bij staarpatiënten die een staaroperatie hebben gehad. Behalve de contrastgevoeligheid verbetert meestal ook de gezichtsscherpte na een staaroperatie.

Bij leesmoeilijkheden kunt u rekening houden met het volgende:
 Ga na of het helpt als u het licht aanpast (minder of juist meer licht).
 Bij gebruik van computer, tablet, smartphone: de letters groter maken. Of de letters en/of regels verder uit elkaar plaatsen, zodat u een beter overzicht houdt.
 Eveneens bij gebruik van computer, tablet of smartphone: Ga na of het helpt als u de letters een andere kleur geeft, of wanneer u meer contrast aanbrengt in de tekst.
 Gebruik maken van een hulpmiddel, bijv. een loep, leesliniaal, luisterboek/Daisy-speler.
 In geval van dubbelzien: 1 oog afdekken.
 Neem voldoende pauzes bij vermoeidheidsklachten.

Bij lichthinder en buiten lopen zijn er nog aanvullende tips:
 Gebruik maken van gekleurde glazen of gekleurde lenzen, voor een beter contrast.
 Een pet met een klep, om licht af te wenden en verblinding te voorkómen.
 Verlichting op het hoofd dragen bij het buiten lopen.
 Lopen met een herkenningsstok. Dit kan de veiligheid ten goede komen, doordat anderen eerder/duidelijker kunnen zien dat u slechtziend bent.

(3) Door de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan in de ruimtelijke waarneming. Het vermogen om diepte te zien kan verminderen, om beweging tijdig waar te nemen, om voorwerpen waar te nemen temidden van andere voorwerpen, en het vermogen om een mentale visuele 3D-voorstelling te maken (met nader oorden om iets voor je geestesoog te zien, een mentaal beeld) kan achteruit gaan. En wanneer Parkinon in de rechter hersenhelft begint, leidt tot soms tot uitval van het linker gezichtsveld. Wanneer iemand zich daar onvoldoende bewust van is, wordt dat aangeduid met de term ‘neglect’. In dat geval is er meer begeleiding nodig dan wanneer iemand zich wél bewust is van de gezichtsvelduitval. Een ander aandachtspunt bij Parkinson is de herkenning van emotionele expressies. Het vermogen om gezichtsuitdrukkingen en (visuele) emoties te herkennen kan verminderd zijn. Neuropsychologisch onderzoek kan deze vermogens in kaart brengen en dit kan ook bij Visio worden onderzocht.
Verder zijn er aanwijzingen dat er bij Parkinson een verhoogd risico is op glaucoom (**). Glaucoom begint met uitval aan de randen van het gezichtsveld, waardoor het vaak niet direct opvalt. Uit dezelfde studie blijkt dat bij Parkinson de normale-druk glaucoom en open kamerhoekvariant vaker voorkomen dan glaucoom door verhoogde oogdruk. Daarnaast, los van de glaucoom, is er bij Parkinson ook een verhoogd risico op verdunning van een zenuwlaag (stratum opticum) in het netvlies. Ook dit uit zich vaak het eerst door uitval van het gezichtsveld in de periferie, dus niet centraal maar aan de buitenkanten. Regelmatige controles bij oogarts of orthoptist zijn nodig om deze problemen tijdig op te sporen en behandeling in te kunnen zetten.
(**)Ekker, M & Janssen, S. Ocular and visual disorders in Parkinson’s disease: Common but frequently overlooked. Parkinsonism and Related Disorders, 40 (2017) pp 1-10.

(4) Een ander visueel probleem dat vaak bij Parkinson optreedt, is een verlaagde knipperfrequentie van de ogen. Mede hierdoor ontstaat er last van droge ogen en/of een wazig gezichtsvermogen. Veel voorkomende visuele problemen die bij onbehandelde droge ogen kunnen ontstaan, zijn:
– Diplopie (dubbelzien)
– Blefaritis (ontsteking van de ooglidranden)
– Blefarospasme (ooglidkramp)
– Het niet goed kunnen openen van de oogleden (ooglid-apraxie).

De oogarts kan kunsttranen (oogdruppels, zalf, gel) voorschrijven tegen droge ogen. Ook kan er een ander anti-parkinsonmedicijnen worden voorgeschreven, omdat droge ogen een negatief neveneffect kan zijn van sommige anti-parkinsonmedicatie. Verder kan een aanpassing van uw bril/lenzen in sommige gevallen uitkomst bieden. Ook is het belangrijk om een correcte ooglidhygiëne te hanteren. Warme, vochtige kompressen of zalven verminderen doorgaans de oogirritatie. Blefarospasme en apraxie van de ooglidopening zijn te behandelen met botulinetoxine injecties (botox). Zie ook op:

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/174426-oogproblemen-bij-de-ziekte-van-parkinson.html

(5) Visuele hallucinaties: Dit betreft het zien van dingen (bijvoorbeeld: voorwerpen, personen, dieren, wezens, licht) die er in werkelijkheid niet zijn. Soms heeft iemand door dat hij hallucineert, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak is er een ander nodig om dit vast te stellen. Er kunnen vele oorzaken zijn van hallucinaties, maar vrijwel altijd is er sprake van een verstoring in de hersenen door een hersenziekte of middelengebruik. Hallucinaties kunnen veroorzaakt worden door een psychose, een delier, door epilepsie, door het Charles Bonnet-syndroom, maar ook door de ziekte van Parkinson.

Uit onderzoek komt naar voren dat parkinsonpatiënten met hallucinaties meer cognitieve problemen hebben (zoals moeite hebben om de aandacht erbij te houden) en meer symptomen van angst, depressie en een verstoorde slaap hebben dan parkinsonpatiënten zonder hallucinaties.

Visuele hallucinaties kunnen een chronische complicatie zijn in de behandeling van Parkinson, vooral wanneer behandeld wordt met levodopa en dopamine-agonisten. De hallucinaties kunnen visueel zijn maar ook auditief (dingen horen die er in werkelijkheid niet zijn). Maar visuele hallucinaties komen vaker vooral dan auditieve hallucinaties.

Als er sprake is van hallucinaties dan is een consult bij arts of neuroloog geïndiceerd. Meestal begint deze met een vraaggesprek omdat hallucinaties lang niet altijd opgemerkt worden. De arts stelt diverse vragen, zoals bijvoorbeeld: zijn de visuele hallucinaties eng, verwarrend of misschien juist aangenaam? Komen deze op bepaalde momenten vaker voor dan op andere momenten (bijv. vaker bij het in slaap vallen)? Wanneer zijn de visuele hallucinaties begonnen, hoe lang is het al gaande?
De oorzaak van de hallucinaties is belangrijk om te achterhalen, om deze effectief te kunnen behandelen/verminderen. Visuele hallucinaties kunnen het gevolg zijn van de Parkinson, maar ook van het gebruik van bepaalde anti-parkinson medicijnen. In overleg kan de neuroloog deze medicatie dan aanpassen of vervangen. Andere medicijnen, zoals antipsychotica, kunnen juist helpen tegen de hallucinaties.

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van de presentatie over visuele stoornissen bij Parkinson mag u ook e-mailen naar jaapwanningen@visio.org.

Voor meer informatie kun u bellen met Visio Goes: 088-585 9500. Ook kunt u de website van Koninklijke Visio raadplegen: www.visio.org.

Verslagen bijeenkomsten

Ronnie Gardiner Methode 29 juni 2017

RGM (Ronnie Gardiner Methode) door Heleen en Lisanne

Verslag van de bijeenkomst van het Parkinsoncafe Zeeland d.d. 29 juni 2017

Waar was ik nu toch beland? Op het jaarlijks muziekfestival op de Brouwersdam?

Bick – klap – toem – stil
Bewegen op de maat van jazzmuziek en drumsolo’s.
Stevie Wonder, Dizzy Gillespie, Gerrie Mulligan, Ronnie Gardiner en vele anderen.
Voor de oudere bezoekers van het cafe zeker geen onbekenden. “Zet die ketelmuziek eens wat zachter” zeiden onze ouders.

Bick – klap – toem – stil
Heleen stond met een lange stok voor een bord met symbolen. Bij elk teken dat zij aanwees hoorde een lichaamsbeweging van de mensen in de zaal op de maat van muziek. Best lastig. Lisanne deed voor hoe het moest. Ze hadden goed geoefend, maar soms moesten zij het van elkaar overnemen. De hele zaal deed enthousiast mee. Het was goed te zien dat velen al eens eerder hadden kennis gemaakt met de Ronnie Gardiner Methode (RGM). Oefening baart kunst.

RGM is een vrolijk stemmende oefenmethode, die diverse zintuigen activeert en de samenwerking tussen de beide hersenhelften bevordert. Ritme en muziek worden ingezet om (onder andere) beweging, spraak en cognitie te stimuleren. De bekende jazzmusicus Ronnie Gardiner (1932) ontwikkelde deze methode omstreeks 1980 in Zweden samen met diverse specialisten, waaronder neurologen. Nog steeds reist hij heel Europa door om zijn methode te promoten. Het is leuk en het werkt!

Een belangrijke gast van ons cafe deed enthousiast mee met de RGM- oefeningen. Carla Aalderink is sinds november 2016 voorzitter van de Parkinsonvereniging in Bunnik. Zij was helemaal naar Zeeland gekomen om kennis te maken. De Parkinsonvereniging (ongeveer 9000 leden) publiceert de nieuwste ontwikkelingen op parkinsongebied en bevordert het contact tussen patiënten onderling in het Parkinsonmagazine. In 2017 zijn er allerlei activiteiten in verband met het 40-jarig bestaan. Wilt U weten hoe Carla er uit ziet? Zij staat op de voorpagina van het meinummer, samen met prinses Beatrix. Het is belangrijk om lid te worden van de vereniging. Het is niet duur en wordt vaak volledig door de ziektekostenvereniging vergoed.

Twee boeken bracht zij mee:
-Multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson: speciale uitgave voor
patienten, partners, zorgverleners en mantelzorgers
-Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson
Beide boeken kunt U gratis lenen en inzien in de bibliotheek van ons cafe. De bibliotheek heeft een groot aantal boeken, folders en tijdschriften op parkinsongebied. Geopend tijdens de bijeenkomsten van het cafe: 28 september, 26 oktober en 30 november.

28 september 2017 komt de neuroloog meer vertellen over medicatie en pompen
26 oktober: Valpreventie en Parkinson
30 november: Maatschappelijk werk en Sinterklaas
Tot ziens op 28 sept.! We verwachten een grote opkomst. Mariette Harsveldt (notulist)

Wellicht iets voor U?

Cursus Parkinson en cognitie: Denken en doen
Waar?
Verpleegcentrum Buitenrust: dinsdag 5-12-19 en 26 sept. en 3-10-17-24 okt.
Tijd 10.30-11.45
Kosten: Euro 75, incl. koffie en thee
Meer informatie:
Liesbeth Izeboud. Tel. 06 44305050. E-mail: depraktijk@live.nl
Ellen Kramer-Liefrink. Tel. 0113 234 729. E-mail: e.liefrink@adrz.nl

Verslagen bijeenkomsten

Valpreventie 11 mei 2017

Verslag van het Parkinsoncafe Zeeland op 11 mei 2017

Een belangrijke gast dit keer! Frits Lunenborg -fysiotherapeut van het team SaFyR uit Yerseke/Hansweert- vertelde dat er veel manieren zijn om te voorkomen dat je valt. Hij weet veel van de ziekte van Parkinson, maar als hij ergens niet helemaal zeker van was overlegde hij met Ellen Kramer (gespecialiseerd Parkinsonverpleegkundige). Heel vertrouwenwekkend!
Het betoog was zeker ook interessant voor mensen die geen Parkinson hebben. Natuurlijk was zijn verhaal niet compleet. Voorkomen dat je valt is sterk afhankelijk van je individuele leefstijl.

Voor iedereen geldt:
Bewegen, bewegen, bewegen.
– Bewegen maakt dat je je beter voelt (t.g.v. de aanmaak van endorfine in je lichaam)
– Bewegen helpt tegen depressie
– Bewegen bevordert het contact met de medemens
– Bewegen maakt soms dat de medicijnen beter werken
– Bewegen maakt dat je beter slaapt
– Bewegen kan helpen het proces van dementie te vertragen
– Bewegen zorgt er soms voor dat je minder vergeetachtig wordt
– Bewegen heeft tot gevolg dat sommige ongemakken van het ouder worden trager verlopen: bosontkalking, hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker

Natuurlijk is bewegen niet voor iedere parkinsonpatient een onverdeeld genoegen. Het loont echter zeker de moeite om de dingen door te zetten die nog wel kunnen. Als iets echt niet meer kan, is het goed overleg te plegen met de parkinsonverpleegkundige of fysiotherapeut over een andere geschikte hobby. Zij denken met U mee en kunnen uitstekende persoonsgebonden adviezen geven. Er zijn zoveel mogelijkheden: wandelen, nordic walking, golf, zwemmen (hydrotherapie), dansen, boksen (?), fitness, fietsen.. Fietsen vergt wel enige aanpassing. Soms werken een driewieler of een duobike goed. Draag wel een helm. Er bestaan ook opblaasbare helmen en airbags voor fietsers.

Veel gemeenten hebben een potje om het bewegen van ouderen en patiënten te stimuleren: “Elke stap telt”. Zij vergoeden helaas niet alles, maar het is het proberen waard.

Aanpassingen in- en om huis
Veel valpartijen vinden plaats in de eigen woning. Dit heeft diverse oorzaken. Veel ouderen hebben in hun leven veel meubels en andere spulletjes (kleedjes) verzameld  waar zij aan gehecht zijn, maar die niet echt noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Bekijk Uw eigen huis in dit opzicht eens kritisch. Denk aan de kringloopwinkel. Zij zijn vaak heel blij met Uw oude spulletjes.

Medische oorzaken van veel valpartijen
– Laat Uw ogen regelmatig controleren. Het gezichtsvermogen wordt er bij het ouder worden meestal niet beter op.
– Te lage bloeddruk. Het is voor iedereen belangrijk de bloeddruk regelmatig te laten controleren, zeker als men veel medicijnen slikt
– Stijve ledematen: zie bewegen

Tot slot
De presentatie van Frits was afwisselend en zeker niet saai.
Alle goede raad werd afgewisseld met eenvoudige lichamelijke oefeningen (niet verplicht). Het verslag van zijn lange- afstandswandelingen was heel boeiend. Mooie foto’s. Leuk om naar te kijken, ook als je zelf misschien niet meer in staat bent om zo’n topprestatie te leveren. Bedankt Frits!!!

Het volgende Parkinson Cafe is op 29 juni 2017
Heleen en Lisanne proberen dan onze hersenen te prikkelen door actief en ritmisch aan het werk te gaan met RGM (Ronnie Gardiner Methode). In de zomer maanden is er geen Parkinson Cafe.

De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 28 september
Zet dit vooral in Uw agenda! De neuroloog komt van alles vertellen over medicijnen. De werking van diverse pompen komt uitgebreid aan de orde. Goed om op de hoogte te zijn van de diverse nieuwe ontwikkelingen. Ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Goede vakantie en tot ziens!

Verslagen bijeenkomsten