Ronnie Gardiner Methode 29 juni 2017

RGM (Ronnie Gardiner Methode) door Heleen en Lisanne

Verslag van de bijeenkomst van het Parkinsoncafe Zeeland d.d. 29 juni 2017

Waar was ik nu toch beland? Op het jaarlijks muziekfestival op de Brouwersdam?

Bick – klap – toem – stil
Bewegen op de maat van jazzmuziek en drumsolo’s.
Stevie Wonder, Dizzy Gillespie, Gerrie Mulligan, Ronnie Gardiner en vele anderen.
Voor de oudere bezoekers van het cafe zeker geen onbekenden. “Zet die ketelmuziek eens wat zachter” zeiden onze ouders.

Bick – klap – toem – stil
Heleen stond met een lange stok voor een bord met symbolen. Bij elk teken dat zij aanwees hoorde een lichaamsbeweging van de mensen in de zaal op de maat van muziek. Best lastig. Lisanne deed voor hoe het moest. Ze hadden goed geoefend, maar soms moesten zij het van elkaar overnemen. De hele zaal deed enthousiast mee. Het was goed te zien dat velen al eens eerder hadden kennis gemaakt met de Ronnie Gardiner Methode (RGM). Oefening baart kunst.

RGM is een vrolijk stemmende oefenmethode, die diverse zintuigen activeert en de samenwerking tussen de beide hersenhelften bevordert. Ritme en muziek worden ingezet om (onder andere) beweging, spraak en cognitie te stimuleren. De bekende jazzmusicus Ronnie Gardiner (1932) ontwikkelde deze methode omstreeks 1980 in Zweden samen met diverse specialisten, waaronder neurologen. Nog steeds reist hij heel Europa door om zijn methode te promoten. Het is leuk en het werkt!

Een belangrijke gast van ons cafe deed enthousiast mee met de RGM- oefeningen. Carla Aalderink is sinds november 2016 voorzitter van de Parkinsonvereniging in Bunnik. Zij was helemaal naar Zeeland gekomen om kennis te maken. De Parkinsonvereniging (ongeveer 9000 leden) publiceert de nieuwste ontwikkelingen op parkinsongebied en bevordert het contact tussen patiënten onderling in het Parkinsonmagazine. In 2017 zijn er allerlei activiteiten in verband met het 40-jarig bestaan. Wilt U weten hoe Carla er uit ziet? Zij staat op de voorpagina van het meinummer, samen met prinses Beatrix. Het is belangrijk om lid te worden van de vereniging. Het is niet duur en wordt vaak volledig door de ziektekostenvereniging vergoed.

Twee boeken bracht zij mee:
-Multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson: speciale uitgave voor
patienten, partners, zorgverleners en mantelzorgers
-Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson
Beide boeken kunt U gratis lenen en inzien in de bibliotheek van ons cafe. De bibliotheek heeft een groot aantal boeken, folders en tijdschriften op parkinsongebied. Geopend tijdens de bijeenkomsten van het cafe: 28 september, 26 oktober en 30 november.

28 september 2017 komt de neuroloog meer vertellen over medicatie en pompen
26 oktober: Valpreventie en Parkinson
30 november: Maatschappelijk werk en Sinterklaas
Tot ziens op 28 sept.! We verwachten een grote opkomst. Mariette Harsveldt (notulist)

Wellicht iets voor U?

Cursus Parkinson en cognitie: Denken en doen
Waar?
Verpleegcentrum Buitenrust: dinsdag 5-12-19 en 26 sept. en 3-10-17-24 okt.
Tijd 10.30-11.45
Kosten: Euro 75, incl. koffie en thee
Meer informatie:
Liesbeth Izeboud. Tel. 06 44305050. E-mail: depraktijk@live.nl
Ellen Kramer-Liefrink. Tel. 0113 234 729. E-mail: e.liefrink@adrz.nl

Verslagen bijeenkomsten

Valpreventie 11 mei 2017

Verslag van het Parkinsoncafe Zeeland op 11 mei 2017

Een belangrijke gast dit keer! Frits Lunenborg -fysiotherapeut van het team SaFyR uit Yerseke/Hansweert- vertelde dat er veel manieren zijn om te voorkomen dat je valt. Hij weet veel van de ziekte van Parkinson, maar als hij ergens niet helemaal zeker van was overlegde hij met Ellen Kramer (gespecialiseerd Parkinsonverpleegkundige). Heel vertrouwenwekkend!
Het betoog was zeker ook interessant voor mensen die geen Parkinson hebben. Natuurlijk was zijn verhaal niet compleet. Voorkomen dat je valt is sterk afhankelijk van je individuele leefstijl.

Voor iedereen geldt:
Bewegen, bewegen, bewegen.
– Bewegen maakt dat je je beter voelt (t.g.v. de aanmaak van endorfine in je lichaam)
– Bewegen helpt tegen depressie
– Bewegen bevordert het contact met de medemens
– Bewegen maakt soms dat de medicijnen beter werken
– Bewegen maakt dat je beter slaapt
– Bewegen kan helpen het proces van dementie te vertragen
– Bewegen zorgt er soms voor dat je minder vergeetachtig wordt
– Bewegen heeft tot gevolg dat sommige ongemakken van het ouder worden trager verlopen: bosontkalking, hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker

Natuurlijk is bewegen niet voor iedere parkinsonpatient een onverdeeld genoegen. Het loont echter zeker de moeite om de dingen door te zetten die nog wel kunnen. Als iets echt niet meer kan, is het goed overleg te plegen met de parkinsonverpleegkundige of fysiotherapeut over een andere geschikte hobby. Zij denken met U mee en kunnen uitstekende persoonsgebonden adviezen geven. Er zijn zoveel mogelijkheden: wandelen, nordic walking, golf, zwemmen (hydrotherapie), dansen, boksen (?), fitness, fietsen.. Fietsen vergt wel enige aanpassing. Soms werken een driewieler of een duobike goed. Draag wel een helm. Er bestaan ook opblaasbare helmen en airbags voor fietsers.

Veel gemeenten hebben een potje om het bewegen van ouderen en patiënten te stimuleren: “Elke stap telt”. Zij vergoeden helaas niet alles, maar het is het proberen waard.

Aanpassingen in- en om huis
Veel valpartijen vinden plaats in de eigen woning. Dit heeft diverse oorzaken. Veel ouderen hebben in hun leven veel meubels en andere spulletjes (kleedjes) verzameld  waar zij aan gehecht zijn, maar die niet echt noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Bekijk Uw eigen huis in dit opzicht eens kritisch. Denk aan de kringloopwinkel. Zij zijn vaak heel blij met Uw oude spulletjes.

Medische oorzaken van veel valpartijen
– Laat Uw ogen regelmatig controleren. Het gezichtsvermogen wordt er bij het ouder worden meestal niet beter op.
– Te lage bloeddruk. Het is voor iedereen belangrijk de bloeddruk regelmatig te laten controleren, zeker als men veel medicijnen slikt
– Stijve ledematen: zie bewegen

Tot slot
De presentatie van Frits was afwisselend en zeker niet saai.
Alle goede raad werd afgewisseld met eenvoudige lichamelijke oefeningen (niet verplicht). Het verslag van zijn lange- afstandswandelingen was heel boeiend. Mooie foto’s. Leuk om naar te kijken, ook als je zelf misschien niet meer in staat bent om zo’n topprestatie te leveren. Bedankt Frits!!!

Het volgende Parkinson Cafe is op 29 juni 2017
Heleen en Lisanne proberen dan onze hersenen te prikkelen door actief en ritmisch aan het werk te gaan met RGM (Ronnie Gardiner Methode). In de zomer maanden is er geen Parkinson Cafe.

De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 28 september
Zet dit vooral in Uw agenda! De neuroloog komt van alles vertellen over medicijnen. De werking van diverse pompen komt uitgebreid aan de orde. Goed om op de hoogte te zijn van de diverse nieuwe ontwikkelingen. Ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Goede vakantie en tot ziens!

Verslagen bijeenkomsten

Sinterklaas 24 november 2016

Verslag van de bijeenkomst van het Parkinsoncafe op 24 november 2016

De welbekende Cafe-Sinterklaas was dit keer verhinderd wegens ziekte. Er was een uitstekende invaller, die goed geholpen werd door Ellen. Zwarte Piet liet ook verstek gaan. Hoewel? Zeker weet je dat nooit nu de Pieten tegenwoordig alle kleuren van de regenboog mogen hebben. Het bestuur werd in het zonnetje gezet. Rien nam afscheid. Hij kreeg zoveel cadeautjes dat hij er bijna niet overheen kon kijken. Rien: Bedankt voor je inzet gedurende afgelopen jaren! Alle vrijwilligers kregen een extra presentje. Zij hadden dat zeker verdiend: koffie en thee schenken, inrichten van de ruimte, schilderijtjes voor de gasten, de bibliotheek, technische ondersteuning, maaksters van jam en sieraden (worden ten bate van het cafe verkocht).Het is veel werk. Zonder vrijwilligers geen cafe!

Hierna werd het Sinterklaasdobbelspel gespeeld. Op elke tafel lagen net zoveel cadeau’s als er deelnemers waren. Iedereen moest met een dobbelsteen gooien. Aan de hand van het aantal gegooide ogen werd bepaald of je een pakje mocht pakken, iets terugleggen of aan je buurman moest geven.Er zaten veel lekkere en leuke dingen bij. Soms moest je constateren dat je de leukste dingen al drie keer aan je buurman gegeven had.

In de maand december is er geen Parkinsoncafe.

26 januari 2017: muzikale rondreis Deze dag neemt Kees Maas, reisleider van Kris-Kras ons mee op een muzikale rondreis. (We komen de zaal niet uit)

23 februari 2017; Parkinson tv Iedere maand wordt er via ParkinsonNet aandacht besteed een onderwerp. Wij bekijken samen zo’n onderwerp. Na afloop wisselen met elkaar van gedachten over het onderwerp

23 maart: mantelzorger centraal
Iedereen: Gezellige Feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar! Tot volgend jaar!
(Mariette Harsveldt, notuliste)

Verslagen bijeenkomsten

Ergotherapie 27 oktober 2016

Verslag van de bijeenkomst van het Parkisoncafe Zeeland d.d. 27 oktober 2016

Ergotherapie

Mariella Bolders en Sandy van de Ketterij kwamen vertellen wat een ergotherapeut voor U kan betekenen. Omdat alle aanwezigen al een heel leven achter de rug hebben is dat voor iedereen wat anders. Tijdens een een kennismakingsgesprek bepalen ergotherapeut en klant samen waar zij aan willen gaan werken. Samen proberen zij uit te vinden wat nog wel mogelijk is. Hoe het dagelijks leven voor iedereen gemakkelijker en leuker kan worden. Met betrekkelijk eenvoudige aanpassingen in en rond het huis kunnen de meeste klanten zichzelf en de mantelzorger ontlasten omdat zij dan nog heel veel  zelf kunnen. Soms is het  mogelijk hobby’s waar men vroeger veel plezier aan beleefde, weer op te pakken met eenvoudige hulpmiddelen. Lukt dat echt niet meer? Denk dan samen na over een fijne nieuwe hobby! Het is handig om een ergotherapeut mee te laten denken. Hij/zij weet  uit ervaring wat werkt en waar je beter niet aan kunt beginnen.

Een ergotherapeut kan helpen met het aanvragen van allerlei hulpmiddelen. Vaak is de weg naar een hulpverleningsinstantie lang en ingewikkeld. Bijna alle mensen zijn in het begin een leek op dit gebied. Een ergotherapeut kan iedereen terzijde staan en veel frustraties voorkomen. Hij of zij weet wat men zelf moet betalen en wat voor vergoeding in aanmerking komt. Kan een bepaald artikel via Marktplaats besteld worden?

Het is moeilijk te verteren dat er de laatste tijd steeds minder vergoed wordt. Bezuinigingen? Op de lange duur vaak niet! Bovendien : elke gemeente heeft op dit gebied een ander beleid.  Heel verwarrend.

Het is onmogelijk compleet aan te geven wat een ergotherapeut voor U kan betekenen. Een eerste gesprek loont echter vrijwel altijd de moeite. Mariella Bolders en Sandy van de Ketterij (Buitenrust/ Middelburg) en al hun collega’s denken graag met U mee. Bovendien helpen U graag op weg in het oerwoud van voorzieningen!

Na afloop van de presentatie ontstond er een levendige discussie tussen de aanwezigen over ervaringen met de diverse hulpmiddelen.

Volgende keer: 24 november 2016: een heel ander onderwerp.

Sinterklaas komt op bezoek. Leunend op zijn staf en al zijn gebreken verborgen onder een  wijde rode mantel komt hij naar ons toe. Hij heeft maar 1 probleem. In verband met de bezuinigingen heeft hij geen geld voor cadeautjes. Zou iedere gast een mooi verpakt presentje van ten hoogste 5 Euro mee kunnen nemen?

NIET VERGETEN!

Niels Lauer (Tel. 0118611987) – welbekend van de klaproos-schilderijtjes  die hij gratis maakt voor al onze gasten- exposeert vanaf 5 november in

Verpleeghuis Weijevliet. Weijevlietplein 5 in Vlissingen. (Westerzicht)

KOM KIJKEN!

(Mariette Harsveldt, notuliste)

Verslagen bijeenkomsten